Starters

Tzatziki 3.5 €
Tzatziki & pita bread 3.8 €
Hummus & pita 3.8 €
Haloumi 4.5 €
Feta cheese 4 €
Feta baked cheese 5 €
Saganaki cheese 4.5 €
Bruscheta 5 €

(feta, tomato, olives, oregao, garlic)

Garlic bread 3 €
Garlic bread & cheese 4 €
Garlic bread with cheese & becon 5 €
Garlic bread with cheese & tomato 4.5 €
Garlic mushrooms 5 €
Mushroom ala creme 5 €
Breaded mushrooms 5 €
Spring rolls 5 €
Onion Rings 4.5 €
Garlic shrimps 6 €
Shrimps coctail 6 €
Shrimps saganaki 6.5 €
Fries squid 6 €
Village sausage 5.5 €
Cheese or spinach pie 4.5 €
Chips 3 €
Chips with cheese 3 €